Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kotka kaupunkipuistojen tähtiverkostoon (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)Kotkan kansallisen kaupunkipuiston taulu paljastettiin juhlallisesti.
 

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen avasi  6.6.2016 Sapokan torilla Kotkan kansallisen kaupunkipuiston paljastamalla kaupunkipuistokyltin yhdessä Risto Hamarin kanssa.

Risto Hamari totesi avajaispuheessaan, että Kotkan kaupunkipuistossa on onnistuttu sovittamaan harmonisesti yhteen luontoelementtejä ja alueelle tärkeitä historiallisia arvoja. - Puisto muodostaa erittäin tärkeän kahden kansallispuiston välissä sijaitsevan ekologisen käytävän, joka edistää alueen luontoarvojen säilymistä. Kotkalaiset ovat yrittäjähenkisiä ihmisiä ja puisto tarjoaa edellytyksiä monenlaisen yritystoiminnan kehittymiselle. Kotkalaiset ovat ansainneet upean kaupunkipuistonsa, jonka kehittymistä ja kukoistamista kaupunkilaiset ovat edistäneet, Risto Hamari painotti.

Ministeri Kimmo Tiilikainen korosti avajaispuheessaan hyvän ja turvallisen asuinympäristön merkitystä asukkaiden viihtyvyydelle ja hyvinvoinnille. - Kaupunkien on pohdittava miten pärjätään eri kaupunkien välisessä kilpailussa ja kuinka houkutellaan uusia asukkaita ja uudenlaista yritystoimintaa. Asukkaiden viihtyvyyden kannalta on erittäin tärkeää, että kaupunkialueella on väljyyttä, puistoalueita, metsiä ja rakennettua viihtyisää ympäristöä. Kotka on panostanut kestävään suunnitteluun ja korostanut ratkaisuissaan asukkaiden parasta, ministeri Tiilikainen painotti.

 

Ministeri kertoi Suomessa olevan kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa, jotka muodostavat tähtikaupunkien verkoston. - Tavoitteena on perustaa yhteensä kymmenen puistoa, joten viimeisistä paikoista käydään kovaa kisaa. Kotka on kuitenkin onneksi jo oman puistonsa saanut. Kotkan kaupunkipuistossa on yhdistetty onnistuneesti upeita luontokohteita, historiallisia elementtejä sekä nykyaikaa dynaamisen yritystoiminnan ja aktiivisen kulttuurielämän kautta.

Kotka on ainutlaatuinen yhdistelmä merta, rajan läheisyyttä, teollisuutta, kulttuuria ja luontoarvoja, ministeri Tiilikainen kuvaili. Puisto on arvokas voimavara, joka yhdistää kaupungin eri elementtejä toisiinsa. Matkailuelinkeinojen voi ennustaa hyötyvän kansallisen kaupunkipuiston statuksesta ja yritysten voisi ennakoida uskaltavan entistä paremmin investoida kaupunkiin. Ministeri Tiilikainen kertoi kaupunkipuiston olevan osoitus kestävästä kaupunkisuunnittelusta, joka yhdistää saumattomasti luonnon arvoja ja elinkeinotoimintaa.


Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen saapui Kotkan kaupunki-
puiston avajaisiin yhdessä kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen kanssa.


Juhlahetkeä kunnioitettiin tykin laukauksella.


Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Brask ja kaupunginjohtaja
Henry Lindelöf osallistuivat kaupunkipuiston avajaisiin.


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson liiton edustajat seurasivat
tilaisuutta yhdessä Ari Pietarisen ja Pentti Välipakan kanssa.


Kaupunkipuistossa näkyy meren läsnäolo vahvasti.


Kotkan meripuiston majakat kuuluvat kaupunkipuiston kokonaisuuteen.


Upeat taideteokset sijaitsevat Sapokassa.


Merellinen Kotka puhkeaa kaupunkipuistossa loistoonsa.


- Hanna Kailasto
Strategiapäälllikkö
 


Regional information