Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kotikaivo kannattaa katsastaa kolmen vuoden välein (Pirkanmaa)

Kunnallistekniikan ulkopuolella asuvat saavat talousvetensä yleensä omasta kaivosta. Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä kannattaa tarkkailla säännöllisesti läpi vuoden. Veden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Säännöllisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on voinut aiheuttaa.

Ohjeita kaivon kunnon tarkkailuun sekä omatoimisiin kunnostustoimenpiteisiin saa mm. ympäristöhallinnon Kaivot-teemasivustolta (ymparisto.fi) sekä kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta.


Regional information