Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Våtmarksinvesteringarna ökar

Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker och iståndsätta naturbeten och vårdbiotoper. I fjol översteg ansökningarna om stöd för de här icke-produktiva investeringarna alla förväntningar: Totalt 242 ansökningar om stöd för icke-produktiva investeringar lämnades in till NTM-centralerna. Åren 2007–2013 fick sammanlagt 295 projekt stöd för icke-produktiva investeringar, så i jämförelse med det var fjolårets ansökningsmängd rekordstor.

Ett stort antal ansökningar om våtmarksinvesteringar lämnades in i Norra Savolax, Norra Karelen och Norra Österbotten. I Södra Österbotten var våtmarksansökningarna rätt få, men istället påfallande stora. Klart flest investeringar i inledande röjning och stängsling av naturbeten och vårdbiotoper söktes i Egentliga Finland och Södra Savolax. I bägge områdena kom fler än trettio ansökningar in.

Årets ansökningsomgång pågår

Stödet för icke-produktiva investeringar är en stödform med vilken man kan anlägga en våtmark eller iståndsätta ett naturbete eller en vårdbiotop. Ett villkor för stödet är att det ingås ett femårigt miljöavtal om investeringsobjektet efter anläggandet. Årets ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar pågår som bäst och avslutas 15.6.2016.

 

Läs mera:


Regional information