Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018, en ny lag har börjat beredas

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna, ca 1 413 400 euro, beviljades för skador på jordbruket. Överlägset mest ersättningar betalades för de skador som vitkindade gäss orsakat jordbruket, ca 1 100 000 euro.

Antalet ersättningar som betalas för skador som fridlysta fåglar orsakar jordbruket har ökat stadigt under 2010-talet. Orsaken till ökningen är i synnerhet att bestånden av fridlysta fågelarter har vuxit och att fåglarnas flyttbeteende har förändrats.

Tidsfristen för ansökan om bidrag från NTM-centralerna när det gäller skador som fridlysta arter orsakat 2019 gick ut vid utgången av december 2019. Ansökan om ersättning kan dock lämnas in ända till utgången av maj 2020 i sådana fall där skadan kan konstateras först våren 2020.

Miljöministeriet inledde i början av året en revidering av naturvårdslagstiftningen. I samband med revideringen kommer det att beredas en ny lag om förfarandet för ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen.

Läs mera: