Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ersättningarna för skador som förorsakats av vitkindade gäss i våras betalas ut i försnabbad takt

Ersättningar för skador som förorsakats av vitkindade gäss hade vid utgången av juli sökts hos närings-, trafik- och miljöcentralerna till ett belopp på sammanlagt 2,7 miljoner euro. NTM-centralerna betalar ut ersättningarna enligt en försnabbad tidtabell redan under augusti och september.

Vitkindade gäss orsakade under våren betydande skador på jordbruket i synnerhet i östra Finland. Mest ersättningar har sökts inom området för NTM-centralen i Norra Karelen, sammanlagt 1,7 miljoner euro. Ersättningar har också sökts inom området för NTM-centralen i Sydöstra Finland till ett belopp på 765 000 euro, inom området för NTM-centralen i Nyland till ett belopp på 142 000 euro, inom området för NTM-centralen i Tavastland till ett belopp på 76 000 euro och inom området för NTM-centralen i Södra Savolax till ett belopp på 18 000 euro.

Skadorna, som var större än tidigare, berodde förutom på att gåsbeståndet ökat också på väderleksförhållandena under våren. På grund av den varma våren i Europa började gässen flytta tidigt, men de nordliga vindarna stoppade fåglarna i Finland. Under den kalla våren i Finland växte gräset långsamt, och gässens primära föda räckte därför inte till. Till följd av detta övergick gässen till att äta sådda frön av spannmål och ärter.

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter år 2020 kan sökas hos NTM-centralerna fram till den 31 december 2020. I de fall där en skada som uppkommit i år kan verifieras först nästa vår, kan ersättningsansökan lämnas in före slutet av maj 2021.

Ytterligare information

  • Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, hanne.k.lohilahti@ym.fi
  • Tarja Haaranen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 071, tarja.haaranen@ym.fi

Läs mera