Navigeringsmeny

Regional information

Inverkan av coronavirussituationen vid NTM-centralen betjänar främst elektroniskt (Egentliga Finland, Satakunta)

De anställda vid NTM-centralen i Egentliga Finland sköter tills vidare möten som hör ihop med deras arbetsuppgifter per telefon och på distans. Vi undviker resor och möten ansikte mot ansikte. Vi flyttar de möten och tillfällen vi ordnat eller erbjuder möten via videolänk. Vi informerar om ändringar som har med tillställningar att göra via våra många kanaler. Det lönar sig också att följa kanalerna på sociala medier.

Vår personal har instruerats att arbeta hemifrån om arbetsuppgifterna tillåter det. Alla möten och uppgifter som är viktiga för kundservicen försöker vid dock sköta på ett eller annat sätt i denna exceptionella situation. 

Våra experter kontaktar våra kunder om man behöver komma överens om särskilda förfaringssätt till exempel i samband med besök på företag eller gårdar. Målet är att vi ska dämpa spridningen av coronaviruset och trygga vår personals hälsa och tjänsternas funktion.

Det är också viktigt att trygga de uppgifter vid NTM-centralen som är avgörande för samhället:

Företagare har utlovats hjälp eftersom den här exceptionella situationen berör många företag exceptionellt mycket.

Du vet väl att det också går att sköta ärenden vid NTM-centralen elektroniskt. E-tjänsten är öppen 24/7. Mer information om att uträtta ärenden finns här: 

NTM-centralen följer ständigt med situationen och preciserar anvisningarna och åtgärderna enligt det. Vi informerar aktivt om förändringar. 

Olli Madekivi, överdirektör, direktör för ansvarsområdet för miljö
Timo Metsä-Tokila, direktör för ansvarsområdet näringar
Hanna Lindholm, vikarie för direktören för ansvarsområdet trafik

E-post i följande format: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)