Navigeringsmeny

Regional information

Inverkan av coronavirussituationen på kundbetjäningen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland

Enligt regeringens riktlinjer betjänar personalen vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland i regel elektroniskt och per telefon från och med den 18 mars. Arbets- och näringsbyrån i Nyland begränsar användningen av sina kundlokaler endast till att inleda jobbsökningen för de kunder som inte kan uträtta ärenden på nätet eller per telefon.

Verksamheten vid registratorskontoren vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Nyland fungerar som vanligt.

Information om avbokade evenemang finns på vår webbplats. Möten och andra evenemang ordnas virtuellt i mån av möjlighet.

Det dagliga arbetet fortsätter, men vi har samtidigt förberett oss på förändringar och en kraftig prioritering av de viktigaste funktionerna.

Följ NTM-centralens och arbets- och näringsbyråns webbplats och kanaler i sociala medier för information om vår verksamhet och de förändringar som situationen orsakar.

Ovan nämnda undantagsåtgärder gäller fram till den 13 april 2020 med beaktande av situationen.

Mer information om att uträtta ärenden elektroniskt:
NTM-centralen: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa
Arbets- och näringsbyrån: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html

NTM-centralen i Nyland i sociala medier:
» Twitterkontot för NTM-centralen i Nyland
» Trafikfrågor vid NTM-centralen i Nyland på Twitter

Arbets- och näringsbyrån i Nyland i sociala medier:
» Facebook
» Instagram
» Twitter

 

Mer information:
Överdirektör Petri Knaapinen, NTM-centralen i Nyland
Direktör Tiina Korhonen, arbets- och näringsbyrån i Nyland

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)