Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Konsekvenserna av coronaviruspandemin återspeglades i omsättningen inom branscherna  (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Konsekvenserna av coronaviruspandemin återspeglades i omsättningssiffrorna inom de olika branscherna som presenteras i Konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten. Statistiken i konjunkturöversikten sträcker sig som längst till tredje och fjärde kvartalet av år 2020. I hela landet minskade omsättningen inom alla branscher under tredje kvartalet av år 2020 med 4,9 % jämfört med året innan. ​I Österbotten och i Mellersta Österbotten minskade omsättningen inom alla branscher litet mindre, i Österbotten med 4,7 % och i Mellersta Österbotten med 1,4 %. ​I de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten har omsättningens utveckling inom alla branscher varit varierande under åren 2018-2020. I de flesta ekonomiska regionerna har coronaåret 2020 minskat omsättningen inom branscherna.

I Mellersta Österbotten har industribranscherna klarat sig jämförelsevis bra under coronaåret, omsättningen minskade endast med 0,1 % under tredje kvartalet av år 2020 jämfört med året innan. I landskapet Österbotten minskade omsättningen inom industrin under samma tid mer (- 10,1 %) än i hela landet i genomsnitt (- 7,7 %). Industrins exportomsättning minskade i Österbotten med 9,3 % under sista kvartalet av år 2020, medan Mellersta Österbotten visade en ökning på 0,3 %. I konjunkturöversikten behandlas också de viktigaste industribranscherna inom Österbottens NTM-centrals område: livsmedelsindustrin, tillverkning av övriga maskiner och apparatur, tillverkning av elapparatur, förädling och tillverkning av metallprodukter, tillverkning av motorfordon och övriga fordon samt kemisk industri. Inom dessa industribranscher har omsättningens utveckling varit mycket varierande mellan branscher och regioner.

Omsättningen inom byggnadsbranschen ökade i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten i början av år 2020, men ökningen minskade under resten av året. Under tredje kvartalet gick omsättningen inom byggnadsbranschen i Mellersta Österbotten med minustecken (- 7,1 %), men Österbotten visade en ökning på 9,1 %.​ Coronaviruspandemin bedöms påverka byggnadsbranschen långsamt.

Inom handeln ökade omsättningen en aning ännu under första kvartalet, men minskade sedan en aning under andra kvartalet, i början av coronaviruspandemin. Under tredje kvartalet ökade omsättningen inom handeln igen jämfört med året före både i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i hela landet.

Bekanta dig med konjunkturöversikten här.

Ytterligare information:

​​Planerare Meeri Koski, 0295 028 686

Konjunkturöversikten för NTM-centralen i Österbotten publiceras två gånger per år. ​ I översikten betraktas näringslivets utveckling inom området enligt landskap, de ekonomiska regionerna och branscher.​ Konjunkturöversiktens mätare är omsättningens årsförändring samt omsättningstrendgrafer. För industrins del betraktas också exportomsättningens utveckling.​ Uppgifterna baserar sig på det material som beställts från Statistikcentralen.