Navigeringsmeny

Regional information

Koronavirusepidemian aiheuttamat valtion tukitoimet yrityksille, viljelijöille ja työnhakijoille (Kaakkois-Suomi)

Valtio on suuntaamassa suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa yhteensä miljardi euroa. Summasta 700 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin liiketoiminnan kehittämisrahoitukseen poikkeustilassa ja 200 miljoonaa euroa ELY-keskusten rahoitukseen yrityksille koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilassa. 100 miljoonaa tullaan suuntaamaan yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta, tästä tiedotetaan lisää myöhemmin.

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa haettavissa 31.3. lähtien

Koronavirusepidemian vaikutukset yritysten liiketoimintaan

Koronavirusepidemia aiheuttaa merkittäviä häiriöitä yritysten liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Yritysten kannattaa olla ajoissa yhteydessä pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin.

Talousapu-neuvontapalvelusta saa myös ohjeita, miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu-neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on 029 502 4880 ja se on avoinna arkisin klo 9.00–16.00.

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.

Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen henkilömäärän perusteella.

  • ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi tarkoitetun oman erillisen tukimuodon valmistelu on käynnissä.
  • Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä.

ELY-keskuksen avustus on yritysten kehittämisavustusta tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysin tekemiseen myönnettävä avustus voi olla maksimissaan 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin maksimissaan 100 000 euroa. ELY-keskuksen avustus on 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Haku avautui tiistaina 31.3.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla. Samalla avattiin tätä varten perustettava valtakunnallinen ELY-keskusten neuvonta.

  • ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) puh. 0295 024 800
  • Sähköposti: poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi
  • Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500

Tiedotamme ELY-keskuksen verkkosivuilla säännöllisesti ELY-keskuksen verkkosivuilla hakemusten käsittelyn ja neuvonnan tilanteesta.

Lisätietoja löytyy ELY-keskuksen poikkeusrahoitus-sivulta

Business Finland tarjoaa liiketoiminnan kehittämisrahoitusta poikkeustilanteessa vähintään 6 henkilöä työllistäville osakeyhtiömuotoisille yrityksille.  Lisätietoa Business Finlandin sivuilta.

Kaikenkokoisten yritysten käyttöpääomarahoituksen turvaamiseksi tarjoaa Finnvera takauksia pankkien myöntämille lainoille. Muutoinkin yrityksen kannattaa olla ajoissa yhteydessä luotonantajaansa mahdollisten lyhennysten lykkäysten toteuttamiseksi. Lisätietoa Finnveran alkutakauksesta ja pk-takauksesta.

MMM helpottaa maatilojen ahdinkoa lisäämällä maksuvalmiuslainojen valtiontakauksia

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä. Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä voi olla 62500 euroa. Valtiontakaus koskisi enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta.
Haku avautuu tänään 30.3. ja kestää 30.4. asti. Hakulomakkeen (nro 493) löytää parhaiten Ruokaviraston sivuilta.

Lisätietoja hakuun liittyvistä asioista saa myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tulossa on myös MMM:n tukirahoitus, joka kohdistetaan maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostusyrityksille.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet

Ulkomaisen kausityövoiman saatavuus ongelmana

Ulkomaisen kausityövoiman saatavuus on yksi koronakriisin aiheuttamista isoimmista hankaluuksista maaseudun elinkeinoille. Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat määritelleet TEM:in asettaman työryhmän toimeksiannosta huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmät tuotannonalat ja tuotantovaiheet, jotka tarvitsevat kausityövoimaa heti kasvukauden alkaen:
 
 •Kotieläintuotanto: eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun kannalta välttämättömät tehtävät
 •Peltokasvituotanto: välttämättömät kevättyöt
 •Avomaan vihannestuotanto: varhaisvaiheen työt kuten istutustyöt erityisesti varastovihanneksilla
 •Taimistotuotanto: ravintokasvien ja kasvustojen uusimisaineistojen taimituotanto
 •Marjaviljelmien perustamistyöt: osa istutustöistä ja varhaisvaiheen hoitotöistä
 •Ammattikalastus: kalastustyöntekijät troolareilla

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat, että ulkomaisten työntekijöiden kriittinen määrä kevättöiden osalta on 1500 henkilöä. Määrä on noin kolmannes normaalisti kevään aikana kausityöhön tulevien määrästä. Edelleen tarvitaan myös kotimaista työvoimaa, jotta kaikki kevättyöt saataisiin tehtyä.

Tarkempia ohjeita kausityövoiman hankintaan ja rajanylitykseen liittyvistä käytännöistä tulee lähipäivien aikana maa- ja metsätalousministeriöltä, Huoltovarmuuskeskukselta ja rajaviranomaisilta. Yrityksen kannattaa olla mahdollisista työvoimatarpeistaan yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon.

Lisätietoa:
 Koronaviruksen vaikutuksia maaseudun tukiin Kaakkois-Suomi (päivittyvä)
 Ruokaviraston kooste koronaviruksen vaikutuksista

ELY-keskuksen toiminta ja palvelujen tarjonta jatkuu mahdollisimman normaalina myös poikkeusoloissa

Hallitus totesi 16.3.2020 tiedonannossaan Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus noudattaa hallituksen linjauksia ja viranomaisten antamia ohjeita. Turvaamme asiakaspalvelun ja asiakkaiden turvallisen asioimisen kaikissa oloissa.
 

Julkaisimme tiedotteen asiasta 17.3.2020  

Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen

Koronavirustilanne näkyy TE-toimistoihin saapuneissa yritysten yt-neuvotteluilmoituksissa sekä työttömiksi työnhakijoiksi lomautettuna tai muusta syystä ilmoittautuneiden määrissä. Luvut on kerätty TE-toimistoilta ja ne ovat suuntaa antavia, ja tilanteen kehitystä seurataan päivittäin verkkosivulla:
Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen

Yrittäjän tulee ilmoittaa eteen tulevista lomautuksista ja yt-menettelyistä TE-palveluihin. Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaikaa ja yt-menettelyjen kestoaikaa lyhennetään määräaikaisesi ajalla 1.4.-31.7.2020. Lue lisää TE-palveluiden tiedotteesta.


Lisätietoja:  
 Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Johtaja Satu Mäkelä, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, p. 0295 029 147, satu.m.makela@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)