Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 (Pohjois-Pohjanmaa)

Utuiset lähitulevaisuuden näkymät jarruttavat investointiaktivisuutta monilla aloilla. Parhaiten Pohjois-Pohjanmaalla ovat ovat selvinneet rakentamisen, vähittäiskaupan ja
informaatioteknologian alat. Uusia nousevia teollisuudenaloja ovat terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvät sovellukset ja laitteet sekä painettavan elektroniikan erilaiset sovellutukset.

 

Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Coronaviruset inverkar också på NTM-centralernas kundservice.  Våra e-tjänster är i bruk 24/7

Enligt anvisningarna och rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och regionförvaltningsverket unviker vi i mån av möjlighet umgänge och arrangerandet av evenemang för att hindra virusets spridning. Våra elektroniska servicekanaler betjänar på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/asioiverkossa

Noggrannare information om ditt ärende får du på NTM-centralen på din ort:

NTM-centralerna