Navigeringsmeny

Regional information

Coronaviruset medför förändringar, men vi försöker trygga NTM-centralens tjänster (landskapen i Österbotten)

NTM-centralens arbetstagare sköter tillsvidare möten som hör till arbetsuppgifterna huvudsakligen per telefon och via distansförbindelser. Vi undviker att resa och att träffas öga mot öga samt att hålla möten. Vi flyttar möten och evenemang som vi har ordnat och erbjuder möjlighet till mötesförbindelse via video. Vi meddelar om ändringarna av evenemangen i många kanaler. Det lönar sig också att följa oss i de sociala medierna. Vår personal har rekommenderats distansarbeta om arbetsuppgifterna tillåter det. I denna exceptionella situation försöker vi dock på ett eller annat sätt sköta alla viktiga möten och uppgifter med avsikt på kundtjänsterna.

Våra sakkunniga tar kontakt med kunderna när det är nödvändigt att komma överens om särskilda tillvägagångssätt t.ex.  i samband med besök i företag eller på gårdar. Målet är att för vår egen del bromsa upp spridningen av coronaviruset och trygga personalens hälsa och fungerande tjänster.

Det är också viktigt att NTM-centralen tryggar uppgifter som är kritiska med avsikt på samhället. Sådana uppgifter är till exempel att stöda vattentjänsternas funktion, underhållet av landsvägarna och att trygga näringslivsverksamheten.

Företagarna utlovas hjälp, eftersom denna undantagssituation berör många företag exceptionellt mycket. Läs mer i nyheten (på finska) FöretagsFinlands rådgivningstelefon ger råd till företag som har hamnat i betalningssvårigheter, läs i nyheten (på finska).

Du vet väl att du kan sköta dina ärenden med NTM-centralen även elektroniskt. E-tjänsten är öppen 24/7. Mer information om e-tjänsterna finns på dessa sidor:

www.ely-centralen.fi/etjanster

 

NTM-centralen följer upp situationen hela tiden och anvisningarna och verksamhetsmetoderna preciseras därefter. Vi informerar aktivt om förändringar.

Mer information

NTM-centralen i Södra Österbotten

Näringsfrågor i Södra Österbotten, överdirektör Mika Soininen, tfn 0295 027 403

Miljöfrågor, direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 050 344 2414

Trafik- och väghållningsfrågor, direktör Anders Östergård, tfn 0295 027 766

NTM-centralen i Österbotten

Näringsfrågor i Österbotten och Mellersta Österbotten, överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)