Navigeringsmeny

Regional information

Åtgärder för att förebygga spridningen av coronaviruset har ökat arbetslösheten allt mer (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i april i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) på grund av coronaviruspandemin. Enligt den färskaste sysselsättningsöversikten för april månad hade Österbottens arbets- och näringsbyrå 13 725 arbetslösa arbetssökande i slutet av april. Detta är 6 861 fler sökande än för ett år sedan. Jämfört med föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 407 personer. I slutet av april var antalet helt permitterade 5 872 dvs. 5 456 personer fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. I mars månad var motsvarande siffra 2 014 personer. Den kraftiga ökningen av arbetslösheten och permitteringar förklaras av åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset, som starkt påverkat företagen i regionen.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är trots detta den lägsta i Fastlandsfinland (11,9 %). Motsvarande andel i hela landet är 16,5 %. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbetslösheten ökade i alla ålders- och yrkesgrupper

I slutet av april fanns det 1 774 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 831 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 476 fler än under föregående månad. Antalet arbetslösa över 50 år var 4 395, dvs. 2 630 fler än för ett år sedan (32,0 % av alla arbetslösa arbetssökande). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i åldersgruppen 35-39 år, 920 personer fler (+ 136,3 %) än föregående år.

Åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset har påverkat starkt speciellt på yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal. Antalet arbetslösa ökade i de flesta yrkesgrupperna, men antalet arbetslösa ökade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal, med 1 625 personer jämfört året innan. I april fanns det 2 771 arbetslösa i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal.

Antalet nya lediga arbetsplatser minskade. Till Österbottens TE-byrå anmäldes under april månad 1 551 nya lediga jobb, vilket är 497 färre (-24,3 %) än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (- 251). 

Rikligt med webbträningar och -utbildningar erbjuds till permitterade och arbetslösa arbetssökande

Österbottens TE-byrå erbjuder olika träningar och arbetskraftsutbildningar för att arbetssökandena skall kunna förbättra sina färdigheter och sin kompetens. På grund av coronapandemin genomförs alla träningar och största delen av utbildningarna via webben till 31.7.2020. Närstudier kan inledas 1.8.2020 om inte statsrådet ger nya anvisningar, men även på hösten ordnar vi utbildningar och träningar också på webben.

Läs hela översikten här

Briefly in English

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx

Ytterligare information:

Direktör för Österbottens TE-byrå Mika Palosaari, tfn 0295 056 150

NTM-centralen i Österbotten, Enhetschef, arbetsliv och kompetens Hanna Auronen tfn 0295 028 539

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)