Navigeringsmeny

Regional information

Koronakriisi iski ensimmäisenä palvelualoihin, teollisuuden ja rakentamisen osalta pahin vaihe voi olla vielä edessä (Satakunta)

Koronaepidemian aiheuttama kriisi on iskenyt voimakkaasti kaikkiin maakuntiin. Satakunnassa välittömiä aluetaloudellisia vaikutuksia koronakriisistä on tullut paitsi teollisuuden taantumasta myös tapahtumien peruuntumisten kautta sekä matkailu- ja ravitsemisalan ja useiden palvelualojen kysynnän voimakkaasta laskusta. Elinkeinoelämän vaikean tilanteen lisäksi työllisyyden heikkeneminen ja verotulojen pudotus uhkaa heikentää myös entuudestaan tiukkaa kuntataloutta.

Koronaviruksen leviämisen hidastaminen on lisännyt erityisesti lomautettujen lukumäärää. Huhtikuun lopussa Satakunnassa oli lomautettuna yli 5 000 henkilöä, mikä on 4 400 henkeä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toukokuun puolivälin jälkeen TE-toimistoon on kuitenkin tullut enää vähän uusia YT-neuvotteluilmoituksia lomautuksista tai irtisanomisista.

Koronakriisi on iskenyt pahimmin erikoiskauppaan, valtion rajoitustoimien kohteeksi joutuneeseen ravitsemisalaan sekä majoitukseen. Kaupan ja ravitsemisalan ahdinko näkyy myös ELY-keskuksilta haetussa koronayritystuessa, sillä rahoitusta ovat Satakunnassa kappalemääräisesti eniten hakeneet juuri kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritykset. Sote-alalla varautumistoimenpiteet ovat aiheuttaneet tuntuvia lisäkustannuksia. Sen sijaan monet teollisuudenalat eivät ole olleet ensimmäisenä merkittävästi supistuvien alojen joukossa. Esimerkiksi meriteollisuudessa Rauma Marine Constructions Oy:n toiminta on jatkunut koronatilanteesta huolimatta suhteellisen normaalina ja Satakunnassa monet merkittävät investoinnit etenevät aikataulussa.

Silti alavireinen talouskehitys vaikuttaa suoraan ja välillisesti myös vientiteollisuuden kehitykseen. Maakunnalle tärkeän teknologiateollisuuden pohjakosketus tulee näillä näkymin vuoden loppupuolella. Myös rakentaminen selvinnee palvelualoja vähemmin menetyksin. Osa suurista rakennushankkeista etenee suunnitellusti, mutta esimerkiksi asuntorakentamisen aloitukset ovat koronatilanteen takia jo vähentyneet. Rakentamisen osalta vaikein vuosi osunee vasta vuodelle 2021.

Satakunnassa on käynnistymässä Satakuntaliiton johdolla laaja "Kasvun mahdollisuus – Satakunnan tavoitteet ja toimenpiteet koronapandemian akuuttivaiheen jälkeiseen aikaan" –työryhmä, jonka tehtävä on suunnitella toimenpiteitä koronakriisistä toipumisen tueksi. Perustettava koordinaatioryhmän tehtävänä on luoda mm. yhteinen tilannekuva alueen yritysten, työpaikkojen sekä aluetalouden tilasta, kartoittaa alueen vahvuuksia ja erityisosaamista, sopia alueen elinkeino- ja yrittäjävaikuttajien yhteistyömuodoista sekä käynnistää konkreettisia työskentelypolkuja. Tavoitteena on joustava toimintamalli, jossa hyödynnetään toimijoiden omia resursseja ja budjetteja, mutta etsitään myös ulkopuolista rahoitusta

Koronapandemian vaikutuksia alueiden elinkeinoelämälle ja työllisyydelle on arvioitu Alueellinen tilannekuva ja kehitysnäkymät -katsauksessa, joka löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä. Satakunnasta toukokuun viimeisellä viikolla laaditun katsauksen kokoamiseen osallistuivat Satakunnan ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Satakuntaliiton lisäksi Satakunnan Yrittäjät sekä Satakunnan ja Rauman kauppakamarit.

 

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Marja Karvonen, puh. 0295 022 111

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)