Navigeringsmeny

Regional information

Korona-avustusten tavoitteena on auttaa elinkelpoiset yritykset selviytymään koronakriisin haasteiden yli ja pelastaa samalla työpaikkoja (Itä-Suomi)

Itä-Suomen alueen pk-yritykset ovat hakeneet ELY-keskukselta korona-avustusta tähän mennessä noin 1800 hankkeeseen lähes 45 miljoonaa euroa. Rahoitusta on myönnetty lähes 1000 hankkeeseen yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa.

ELY-keskuksen korona-avustus tilanneanalyysin tekemiseen tai laajempaan kehittämiseen

Koronakriisi koettelee alueiden elinvoimaa ja yritysten toimintaa. Monen yrityksen tilauskanta ja palvelujen kysyntä on hiipunut tai pysähtynyt kokonaan. ELY-keskuksen korona rahoituksen vaikutuksesta monen yrityksen ei ole tarvinnut lomauttaa eikä irtisanoa henkilöstöään. Yritykset ovat pystyneet aloittamaan kehittämistoimenpiteet, joiden tavoitteena on tuottaa esimerkiksi uusia palveluja ja tuotteita uudelleen muotoutuville markkinoille.

ELY-keskus voi myöntää koronatukea tilanneanalyysin tekemiseen sekä kehittämistoimenpiteisiin yrityksille, joiden toiminta on koronaepidemian takia tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa. Yrityksen tulee myös pyrkiä uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan. Lisäksi avustuksen myöntämisen ehtona on se, että yrityksellä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. ELY-keskuksen koronatuki on suunnattu yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä. Mutta tukea voi hakea kaikki pk-yritykset, joille koronakriisi on aiheuttanut tilapäisiä tuotanto- ja markkinahäiriöitä.

Tilanneanalyysin avulla yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

 • Yritykset pystyvät ELY-keskuksen rahoituksen turvin etsimään rohkeasti ja innovatiivisesti keinoja sopeuttaa ja kehittää toimintaansa koronaepidemian aiheuttamaan tilanteeseen ja sen jälkeiseen aikaan. Yritykset suunnittelevat uusia ansaintakeinoja, vaihtoehtoisia toimintatapoja ja hankkivat uutta osaamista. Tavoitteenamme on auttaa elinkelpoiset yritykset selviytymään koronakriisin aiheuttamien haasteiden yli ja säilyttää työpaikat yrityksissä, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Kun yritys kehittää toimintaansa, tarkoittaa se ulkopuolisen osaamisen hankkimista ja kehittämisraha leviää yritystä tukevaan arvoketjuun. Rahoitusta saaneet yritykset siis työllistävät myös muita yrityksiä. Avustuksesta maksetaan ennakkona päätöksenteon yhteydessä 70 %. Loppu maksetaan, kun asiakas toimittaa hankkeesta loppuraportin ja kustannukset on hyväksytty.

ELY-keskuksiin saapunut noin 18 500 hakemusta, joissa avustusta on haettu lähes 500 miljoonaa euroa

Hakemuksia on tullut ELY-keskuksiin runsaasti ja käsittelyvauhti on nopeutunut koko ajan. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja keskimääräinen hakemusten käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Tällä hetkellä syntyy noin 500 päätöstä päivässä. Määrä on yhtä suuri kuin normaalioloissa neljän kuukauden aikana. Käsittelijöiden määrää on lisätty tuntuvasti ja käsittelyprosessia on sujuvoitettu reippaasti. Silti jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja selvitetään koronakriisin vaikutukset hakijaan sekä myös se, että hakija on hoitanut kaikki yhteiskunnalliset velvoitteensa. Mahdollinen avustuksen määrä suhteutetaan myös hakijan liiketoiminnan volyymiin.

 • Asiantuntijamme ovat tehneet töitä myös viikonloppuisin ja olemme päässeet hakemusten käsittelyssä hyvään vauhtiin, kiittelee yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.
   

Linkki ELY-keskuksen koronarahoituksen verkkosivulle:
ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)
 

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 091
Johtaja Juha Pulliainen, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 162

 

  ELY-keskuksen korona-avustus yrityksille

 • ELY-keskus myöntää korona-avustusta yrityksille, jotka kärsivät koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä.

 • Koronatukea voidaan myöntää yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättöhetkellä.

 • Koronatukea voidaan myöntää yrityksille, joilla arvioidaan olevan kannattavan liiketoiminnan edellytykset myös jatkossa.

 • Hallitus myönsi lisätalousarviossa ELY-keskusten jaettavakasi koronarahoitusta 400 miljoonaa euroa.

 • Rahoitushaku alkoi 31.3. ja päätöksenteko alkoi 7.4.

 • ELY-keskuksille on tullut 23.4. mennessä hakemuksia 18404 kappaletta.

 • ELY-keskukset ovat käsitelleet 22.4. mennessä päätöksiksi 4 877 kappaletta.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)