Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Korjaus tiedotteeseen: Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus 21.1. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

19.1. julkaistussa tiedotteessa yleisötilaisuuden päivämäärä oli virheellinen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville wpd Finland Oy:n Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostuksen.

Tarkasteltavana on kolme tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa (VE1 – VE3) ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehdossa VE1 olisi 40 voimalaa, vaihtoehdossa VE2 36 voimalaa ja vaihtoehdossa VE3 37 voimalaa. Suunniteltujen voimaloiden yksikkötehot tulisivat olemaan 3-5 MW ja koko alueen kokonaisteho vaihtoehdosta riippuen 108-200 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 230 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 21.1.2016 kello 18.00 alkaen Pyhäjoen valtuustosalilla (Kuntatie 1, Pyhäjoki). Tilaisuudessa kerrotaan myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta kaavan valmisteluaineistosta (ns. kaavaluonnos).

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.


Regional information