Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Begäran om kommentarer - Österbottens NTM-centrals landsbygdsutvecklingsplan 2023–2027

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten (NTM-centralen) ber om intressentgruppers kommentarer till utkastet till Österbottens NTM-centrals regionala landsbygdsutvecklingsplan för 2023–2027. Planen är en del av beredningen av landsbygdsprogrammet för den kommande EU-finansieringsperioden och den innehåller landsbygdens utvecklingsprojekt, företagsstöd samt gårdsbrukets strukturstöd. 

Vi ber att få Era kommentarer senast 18.6.2021 per e-post till adressen petri.svanback@ntm-centralen.fi. 
Planens slutliga version kommer att översättas till svenska.

Länk till Österbottens NTM-centrals regionala landsbygdsutvecklingsplan för 2023–2027 (utkastet) (PDF)