Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kommentera utkastet till regional landsbygdsutvecklingsplan(ELY-centralen i Österbotten)

Österbottens ELY-centrals regionala landsbygdsutvecklingsplan för den kommande EU-programperioden är snart klar. Under programperioden 2014-2020 genomförs ett landsbygdsprogram i Finland. Inom ramen för det kan man i regionerna fastställa egna prioriteringar för hur företagsstöd och utvecklingsprojekt ska inriktas.

I den snart färdiga planen beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas för att genomföra den tidigare färdigställda strategin. ELY-centralen har utarbetat planen, men som underlag för både strategin och den regionala planen har man hört ett stort antal landsbygdsaktörer och försökt ställa upp målen i enlighet med den gemensamma målbilden.

Planens slutliga version kommer att översättas till svenska.

Planutkastet kan kommenteras senast 18.9 per e-post till adressen petri.svanback(at)ely-centralen.fi

Ytterligare information: överinspektör Petri Svanbäck

>> utkast på finska: Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 (pdf, 2,36 Mt)


Regional information