Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kokemäenjoen vesistöalueelle laaditaan vesivisio (Pirkanmaa, Häme, Varsinais-Suomi)

Hämeen, Pirkanmaan  ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ovat yhteistyössä käynnistäneet Kokemäenjoen vesistöalueen vesivision laadintatyön. Työssä ovat mukana myös Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan liitot sekä keskeiset sidosryhmät.

- Tavoitteena on saada aikaan yhteinen, vesistöaluelaajuinen näkemys, mitä vesiin liittyvissä asioissa tavoitellaan aina vuoteen 2050 saakka ja miten tavoitteeseen edetään, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Visiotyössä huomioidaan monipuolisesti eri yhteiskunnan toimintoja ja toimijoita, jotka kytkeytyvät tavalla tai toisella niin pinta- kuin pohjavesiin.

- Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden. Työtä tehdessä huomioidaan laajasti eri tulevaisuuskuvat ja trendit ja pohditaan niiden vaikutusta vesien käyttöön ja niiden tilaan, Mäkynen jatkaa.

Mikä nimeksi vesivisiotyölle?

Vesivisiotyö aloitettiin elokuussa tulevaisuusseminaarilla, jossa pohdittiin mm. sitä, mitkä ovat keskeisiä visiossa esiin nostettavia asioita. Lokakuussa järjestettävässä työpajassa sidosryhmien kanssa työtä jatketaan osatavoitteiden laadinnalla sekä mietitään eri sidosryhmien osuutta niissä.    

- Vesivisiolla ei ole vielä nimeä, joten nyt heitämme haasteen kaikille; keksi visiolle nimi, jonka jokainen vesistöalueella asuva ja toimiva henkilö ja taho voisi kokea omakseen ja joka kuvaa tätä laajaa ja monimuotoista aluetta, Mäkynen kannustaa.

Ehdotuksen voi antaa oheisen webropol-linkin kautta:  Keksi vesivisiolle nimi! Vastausaikaa on 29.9. saakka.

Vesivision valmistuttua tavoitteena on sitouttaa eri tahot toteuttamaan visiota. Lisäksi tavoitteena on, että visiosta tulee yksi maakunnan keskeisistä tavoiteasiakirjoista, joka tunnistettaisiin myös erilaisissa rahoituslähteissä tavoitteena edistää vision toteutumista. Vesivisio valmistuu marraskuun 2017 loppuun mennessä, jonka jälkeen aloitetaan jatkotyö vision toteutumiseen tähtäävien toimenpiteiden tarkasteluilla yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

www.ymparisto.fi/kokemaenjokivesistovisio

Pirkanmaan ELY-keskus

  • vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, puh. 0295 036 352
  • erikoistutkija Ämer Bilaletdin, puh.0295 036 320

Regional information