Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kokemäenjoen nikkelipäästöstä edellytetään laajaa ja pitkäkestoista seurantaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus odottaa saavansa arvioitavaksi Harjavallan nikkelipäästövaikutusten seurannan suunnitelman viimeistään keskiviikkona 16. heinäkuuta. Suunnitelman edellytetään sisältävän ainakin vedenlaadun, planktonin, pohjaeläinten, kalaston, ravuston, simpukoiden ja sedimentin seurannan. ELY-keskus arvioi tutkimusten laajuuden, keston ja menetelmät. Norilsk Nickel Harjavalta Oy on tilannut suunnitelman Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistykseltä.

Kaloihin kohdistuvia vaikutuksia tutkitaan Kokemäenjoella muun muassa koeverkkokalastusten, poikasnuottausten, sähkö-koekalastusten ja koeravustusten avulla. Kaloista tehdään myös metallien kertymätutkimuksia. Vertailuaineistona käytetään edellisten vuosien seurantatietoa siltä osin kun sitä on olemassa. Koekalastukset pyritään aloittamaan loppuviikosta, ja ne jatkuvat ensi viikolla.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuusohjelma VELMU:n sukeltajat ovat maanantaina 14. heinäkuuta sukeltamassa Arantilankoskella ja Ruskilankoskella. Näin saadaan tietoa simpukoiden ja muun pohjaeläimistön lajistosta ja tilasta.

Vedenlaadun seurantaa ja analysointia jatketaan edelleen toiminnanharjoittaja Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tilauksesta.  Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää lisätutkimuksia viime viikolla otetuista vesinäytteistä, ja uusia tuloksia saadaan loppuviikolla.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminnasta tutkintapyynnön poliisille tämän viikon aikana.

Lisätietoja:

  • laitoksen ympäristöluvan valvontaan liittyvät asiat:  Eljas Hietamäki, p. 0295 022 866, Lassi Liippo, p. 0295 022 896

  • vesistövaikutuksiin liittyvät asiat: Harri Helminen, p. 0295 022 865, Janne Suomela, p. 0295 022 947

  • kalastoasiat: Leena Rannikko, p. 0295 022 649


Regional information