Navigeringsmeny

Regional information

Reparationer av den planskilda anslutningen i Kyrkslätt på stamväg 51 orsakar ändringar i trafiken på Jorvasvägen (sv 51) och Kyrkslättsvägen samt Obbnäsvägen

Trafiksäkerheten vid den planskilda anslutningen i Kyrkslätt på stamväg 51 förbättras genom att trafikljusstyrning byggs, skyltningen och körfältsarrangemangen förnyas och Munkkulla viadukt (U-1770) repareras.

 

Väg- och broreparationsarbetena orsakar ändringar i trafikarrangemangen på stamväg 51 och på Kyrkslättsvägen och Obbnäsvägen som korsar den. Arbetet inleds i juni 2020 efter midsommaren och blir färdigt senast i början av november 2020.

 

Inom projektet byggs och förnyas bland annat:

  • Trafikljus byggs i anslutningarna till ramperna i den planskilda anslutningen
  • Skyltningen förnyas och specialtransportledens fria höjd ökas genom att skyltarna ovanför körbanan höjs till 7,0 meter
  • Körfältsarrangemangen och trafiköarna förnyas
  • Ytkonstruktionerna på Munkkulla viadukt (U-1770) repareras genom att vattenisoleringen, dilatationsfoganordningarna och beläggningarna förnyas samt genom att betongskador under viadukten repareras.
  • Beläggningarna förnyas mellan Kyrkslättsvägens järnvägsbro och anslutningen i Brohörnet på Obbnäsvägen (Neste Express-anslutningen).

 

Projektets tidtabell:

  • Arbetet inleds med förberedande arbeten i början av maj 2020.

 

  • Under tiden för reparationerna av Munkkulla viadukt stängs gång- och cykelbanan vid viadukten för perioden 25.5.2020–14.8.2020. Gång- och cykeltrafiken styrs längs en omväg via Stationsstigens bro (Munkbron).

 

  • Hela projektet blir färdigt senast i början av november 2020.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy och entreprenör är Destia Ab, Södra Finland, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

 

Länk till broplatsen:

Sv 51 den planskilda anslutningen i Kyrkslätt

 

Mer information:

Lasse Dahl, ansvarig arbetsledare, Destia Ab, Södra Finland, tfn 0406 623 063

Tillsynskonsult Harri Keskinen, Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy, tfn 040 187 7340

Projektchef Vesa Savola, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 040 592 1535

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)