Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Hård konkurrens om områdesentreprenaderna för drift och löpande underhåll på landsvägarna

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för den dagliga driften och underhållet på landsvägarna har avgjorts. I år stod 17 områdesentreprenader runt om i Finland i tur att konkurrensutsättas. I fråga om marknadsandelarna skedde inga större förändringar förutom att Lemminkäinen Oy, som vann områdesentreprenaden i Björneborg, kom med.

De nu konkurrensutsatta områdena gick till fem entreprenörer, som huvudsakligen ansvarade för dem också tidigare, men i en lite annan ordning. Entreprenören utbyttes i sju entreprenader. Lemminkäinen Oy, som nu kom med i driftentreprenaderna, vann en entreprenad och fick en liten marknadsandel. Destia Ab fick den största marknadsandelen. Destia Ab vann tio områdesentreprenader och ökade sin marknadsandel trots att företaget förlorade en entreprenad. YIT Rakennus Oy, som vann fyra entreprenader, ökade också sin marknadsandel fastän entreprenadernas antal förblev oförändrat. Både Savon Kuljetus Oy samt Kuljetus ja vihertyö Tapio Pahkakangas Oy vann en entreprenad. NCC Roads Oy vann ingen entreprenad utan förlorade en, varför också marknadsandelen minskade.

De centrala uppgifterna i områdesentreprenaderna består av vinterväghållning, skötsel av grusvägars yta, grönområdes- och renhållningsarbeten, underhåll av olika slags utrustningar och anordningar som t.ex. vägmärken samt lappning av beläggningar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar driftsarbetena.

Läs mera:


Regional information