Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde - ansökan öppnas 1.6.2022

De gipshögar som är bekanta från åkrarna i Sydvästra Finland kan i år ses på nya områden. Kipsi-projektet utvidgas till Östra Nyland, Satakunta, Tavastland, Sydöstra Finland, Birkaland och de österbottniska landskapen. Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022.

Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på adressen www.kipsinlevitys.fi. Du kan ansöka om rådgivning om gipsbehandling i samma tjänst.

Åkrar som lämpar sig för gipsspridning kan ses i Kipsi-projektets karttjänst, i Vipu-tjänsten och Regionförvaltningens e-tjänst. Kipsi-projektet samordnas av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Inhemsk gips skyddar vattendragen i den cirkulära ekonomins anda

Gipsets effekt grundar sig på dess förmåga att binda fosfor i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gips förbättrar också markens grynstruktur och minskar ursköljning av kol från åkern. Gipset härdar, saltar eller försurar inte marken.

Gipset som används i Kipsi-projektet kommer från Siilinjärvi, där det uppstår som en biprodukt vid tillverkningen av gödsel. Användningen av inhemsk gips är alltså även en handling för cirkulär ekonomi.

Gipsspridningen görs vid en separat överenskommen tidpunkt, i regel i slutet av sommaren och på hösten. Gipset levereras till åkerkanten så nära spridningstidpunkten som möjligt och appliceras med en precisionsspridare försedd med en spridartallrik.

Läs mer

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde - ansökan öppnas 1.6.2022 (17.5.2022, sttinfo.fi)