Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kimmo Puolitaival direktör vid NTM-centralen i Egentliga Finland

Diplomingenjör Kimmo Puolitaival, 57, har valts till direktör för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens (ansvarsområdet för näringar) vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Tjänsten tillsätts för en bestämd tidsperiod om fem år från och med den 1 april 2014.

Kimmo Puolitaival arbetar för närvarande som direktör för Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå.

Direktören för ansvarsområdet för näringar utnämns av arbets- och näringsministeriet.

Läs mera:


Regional information