Navigeringsmeny

Regional information

Arbets- och näringsministeriet har stadfäst som flyktingkvot för NTM-centralen i Österbotten år 2020 sammanlagt 95 personer. Kommunerna inom området för NTM-centralen i Österbotten skulle ha varit färdiga att ta emot sammanlagt 170 kvotflyktingar. Eftersom riktandet av kvotflyktingar till området är mindre än vad kommunerna skulle vara färdiga att ta emot, har NTM-centralen varit tvungen att prioritera de kommuner som tar emot dem. NTM-centralen i Österbotten har förhandlat med kommunerna inom området om riktandet av mängden kvotflyktingar samt om nationalitetsönskemål.

År 2020 riktas 55 kvotflyktingar till Jakobstadsregionen, 10 till Korsholm, 15 till Vasa och 15 till Karleby.

Inrikesministeriet har stadfäst riktandet av flyktingkvoter år 2020 enligt följande: 400 syriska flyktingar från Libanon och Turkiet, 200 kongolesiska flyktingar från Zambia. Dessutom tas emot 130 flyktingar som registrerats i Niger samt flyktingar som genom ETM evakueringssystemet har evakuerats från Libyen till Niger eller flyktingar som evakuerats genom motsvarande mekanismer,120 akuta fall utan begränsningar gällande nationalitet eller region.

På Österbottens NTM-centrals område önskas år 2020 mest kongolesiska kvotflyktingar. 

Kommunplatssituationen ser riksomfattande likadan ut som under de tidigare åren i den bemärkelsen att kommunplatser riktade till kvotflyktingar finns fortfarande inom alla områden och kommuner som önskar ta emot dem är flera än man kan rikta inom kvotens ramar. På samma sätt som under de föregående åren, har nästan alla områden sitt första önskemål att ta emot syriska kvotflyktingar, som i årets kvot på 850 personer är proportionellt sett färre än under de tidigare åren.

 

Ytterligare information:

Emine Ehrström
Chef för integrations- och ungdomarnas tjänster
emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi | tel. 0295 028 684

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)