Navigeringsmeny

Regional information

Kiertotaloutta, Green Care-liiketoimintaa, Geoparkkien kehitystä, maaseutuohjelman rahoituskatsaus 2019 (Etelä-Pohjanmaa)

Maaseudun yritystuen avulla merkittäviä kiertotaloushankkeita

Maaseudun yritystukea myönnettiin 3,5 milj. euroa, joka tarkoittaa noin 16 milj. euron kokonais- investointeja. Merkittäviä investointeja kestävän kehityksen kiertotaloushankkeisiin oli useita. Hankkeet liittyivät muovin kierrätyksen uusiokäyttöön. Tästä esimerkkinä olivat Keskinen Recycling Oy ja Pramia Oy:n investointihankkeet.  Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteita täydentää hyvin myös Suupohjan Perunalaakso Oy:n biokaasulaitos, jossa hyödynnetään yrityksen omien raaka-aineiden sivutuotteet sähköksi ja lämmöksi. Myös teknologiateollisuuden yritykset ovat investoineet kasvuun ja uudistumiseen. Investointien avulla rahoitetuissa yrityksissä arvioidaan muodostuvan 109 uutta työpaikkaa.

Kehittämishankkeilla viedään kehitystä eteenpäin monella saralla

Kiinnostus Green Care -toiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä palveluiden kehittämiseen että uuteen liiketoimintaan kasvoi merkittävästi vuoden 2019 aikana. Aiemmin tehty kehittämistyö, aktivointi ja verkostoituminen näkyvät nyt toimintaan liittyvinä yritysryhmähankkeina sekä palveluiden kehittämiseen liittyvinä kokeiluina ja kehittämishankkeina. Tällaisia hankkeita ovat mm. Hoivaa ja voimaa E-P:n luonnosta -yritysryhmähanke, Palvelumuotoilua ja vahvistuvia verkostoja Green Care -toimintaan -hanke (Green Care PALMU - hanke) sekä Green Care-hoiva -hanke.

Matkailun osalta vuonna 2019 jatkettiin toimijoiden pitkäjänteisen yhteistyön ja verkoston toiminnan tukemista sekä matkailustrategian päivittämistä käynnissä olevilla hankkeilla. Luontomatkailun osalta alueellamme sijaitsevat ainutlaatuiset geologiset kohteet ovat innostaneet toimijoita kehittämään toimintaansa kehittämishankkeilla siten, että ne tulisivat hyväksytyksi kansainväliseen Geopark - verkostoon. Geopark -statusta tavoittelevat sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas -alue että Kraatterijärven alue.

Yleishyödyllisten investointien rahoitus on vetänyt hyvin. On rakennettu liikuntaa ja terveyttä edistäviä kohteita, muun muassa elämysportaita Seinäjoelle, Soiniin ja Ähtäriin. Kylille on rakennettu yhteisiä tiloja monenlaiseen toimintaan, yhtenä esimerkkinä Ylistaron Kainaston tilat.

Maaseutuohjelman rahoitustilanne

Etelä-Pohjanmaalla maaseutuohjelmassa on EU-kaudella 2014-2020 käytettävissä 56,6 M€ hanke- ja yritystukiin, josta vuoden 2019 loppuun mennessä myönnetty yhteensä 49,7 M€ yritys- ja hanketukiin. Ohjelmakauden lähestyessä päätöstään rahoituksen kysyntä on pysynyt edelleen hyvänä, vuonna 2019 rahoitusta myönnettiin ELY-keskuksesta yhteensä 10,4 M€.  Maaseutuohjelman rahoitusta on myönnettävänä myös neljällä Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmällä yhteensä 24,7 M€, josta on myönnetty 18,7M€.

Vuosi 2020 on EU-ohjelmakauden viimeinen vuosi ja rahoitusta on vielä haettavana ELY-keskuksesta vajaat 7 M€. Hanketukien hakukierrokset päättyvät maalis- ja syyskuun lopussa ja yritystukien tammi-, huhti-, heinä- ja syyskuun lopussa.

Maaseutuohjelma 2014-2020 katsaus hanke- ja yritystuet, Hanna Mäkimantila (pdf)

Lisätiedot

Hanna Mäkimantila, kehittämispäällikkö 0295 027 701
 

Yritystuet
Reijo Kivimäki 0295 027 570
Juha Koski 0295 027 574

Hanketuet
Minna Nikkari, Green Care, matkailu, Geopark 0295 027 702
Tapio Sivula, yleishyödylliset investoinnit 0295 027 707
 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)