Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kevään toimialanäkymät julkaistu

TEM Toimialapalvelu on julkaissut 2.6.2016 verkkosivuillaan katsaukset elintarviketeollisuuden, kaivosalan, luonnontuotealan, matkailun, puutuotealan ja uusiutuvan energian lähiaikojen näkymistä. Katsaukset ovat laatineet toimialapäälliköt ELY-keskuksissa.

Suomen elintarvikesektorin markkinatilanne on edelleen haastava. Kotimainen hintakilpailu on jatkunut, ja päivittäistavarakauppa on aktiivisesti kertonut ruoka-alennuksistaan. Toimialapäällikkö Leena Hyrylä arvioi, että ruuan hinnan lasku pysähtyy vasta ensi vuonna. Alan keskittyminen uhkaa jatkua, toisaalta elintarvikekaupassa on nousemassa monikanavaisuus, joka näkyy muun muassa uusina verkkokauppoina.

Kaivosalan tilanne jatkuu edelleen vaikeana. Kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioi, että hintojen kääntyminen nousuun edellyttää lisää kaivosten sulkemisia ja varastotasojen merkittävää alenemista nykyisestä. Kaivokset pyrkivät lisäämään kannattavuuttaan teknologioita ja toimintatapoja uudistamalla.

Luonnontuotealalla on positiiviset suhdannenäkymät. Yritysten määrä kasvaa jalostuksessa sekä hyvinvointiin ja terveyteen suuntautuneilla luonnontuotteiden tuotannossa. Toimialapäällikkö Anne Ristiojan mukaan myös matkailualalla osataan entistä paremmin hyödyntää esimerkiksi metsän terveysvaikutuksia.

Matkailualan ennusteet näyttävät valoisilta. Toimialapäällikkö Susanna Jänkälä arvioi uusien ilmiöiden, kuten jakamistalouden ja digitaalisuuden pakottavan perinteisten matkailuyrittäjien kehittämään omia palveluprosessejaan ja luomaan uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Puutuotealalla markkinatilanne on vihdoin kohentumassa kotimaisen rakentamisen elpyessä. Toimialapäällikkö Pasi Loukasmäen mukaan puutuotealan yritysten on kuitenkin syytä käynnistää kehittämishankkeita vientiin, digitalisaatioon ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

Uusiutuvien osuus energian loppukulutuksesta ylittää jo toisena vuonna peräkkäin vuodelle 2020 asetetun 38 prosentin EU-tavoitteen. Viime vuonna uusiutuvien osuus nousi jo 40 prosenttiin. Toimialapäällikkö Markku Alm toteaa, että käynnissä on energiamurros, jossa pääomat maailmalla suuntaavat fossiilisista uusiutuviin ja teknologian kehitys vain kiihdyttää vauhtia. Uusiutuvien lisäksi myös energian varastointi ja energiatehokkuusratkaisut ovat kehitystyön keskiössä.

Lue lisää:


Regional information