Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa valmistellaan (Keski-Suomen ELY-keskus)

Suomen rakennerahasto-ohjelman ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen julkinen kuuleminen on käynnistynyt.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteista "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa". Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Mielipiteiden esittäminen

Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmaluonnoksen sekä siitä laaditun ympäristöselostuksen sisällöstä. Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla . Saatu palaute otetaan huomioon valmisteltaessa "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa". Ohjelmaluonnoksesta sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 28.10.2013 mennessä osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö/alueosasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai kirjaamo(at)tem.fi

Lisätietoja Keski-Suomessa antavat

Eija Haatanen, Keski-Suomen ELY-keskus

Pirjo Peräaho, Keski-Suomen liitto

 

 


Regional information