Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus 2/2013 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Alueelliset kehitysnäkymät ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Keski-Suomen osio Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus on tehty Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja seutujen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Keski-Suomen yleistilanne näyttää heikentyvän monien eri vertailujen valossa. Keski-Suomen vahvuutena on väestön koulutustaso, uusien yritysten perustantan ja t&k -henkilöstön määrä sekä patenttihakemukset. Heikkoutena taas julkishallinnon työpaikat, korkea työttömyys, yritysten koko, väestön vanheneminen ja viennin väheneminen.

Lue lisää:

Keski-Suomen tulevaisuuskatsaus 2/2013 (pdf)

Seutukuntien kehitysnäkymät edelleen heikot - otsikoi  TEM valtakunnallinen tiedote


Regional information