Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Keski-Suomen tieverkolle on laadittu tarveselvitys varareiteistä

Kun jokin tie joudutaan sulkemaan onnettomuuden tai jonkin muun painavan syyn vuoksi, tarvitaan varareittejä. Tienpitoviranomainen eli ELY-keskus on velvollinen suunnittelemaan varareitit maantieverkon tärkeimmille yhteysväleille eli yleensä keskeisille valtateille. 

Keski-Suomessa viime vuosien kenties tunnetuin varareitin käyttöönotto toteutettiin, kun Vihtavuoren ruutitehtaan lähiympäristön teitä jouduttiin sulkemaan tehtaan pihalla yllättävästi kuumenneen räjähdemateriaalikontin vuoksi.

Viranomaisten työnjako

Varareittien käytössä tienpitoviranomaista merkittävämpi rooli on turvallisuus- ja pelastusviranomaisilla. Onnettomuuden sattuessa pelastuslaitos suojaa onnettomuuspaikan ja poliisi tekee tarveharkinnan perusteella päätöksen sekä tien tilapäisestä sulkemisesta että siihen liittyvän varareitin käyttöönotosta. Poliisin päätöksellä käyttöön otettua varareittiä kutsutaan yleensä mediassa nimikkeellä "kiertotie".

Kun ELY-keskus suunnittelee varareittejä, se kuuntelee reittien käyttöönottajia ja käytön ohjaajia eli turvallisuus- ja pelastusviranomaisia tarkalla korvalla. Kokemusten mukaan varareittien käyttö on ollut erityisen haastavaa raskaalle liikenteelle, joten myös heidän edustajiaan on syytä kuunnella.

Tarveselvitys vastaa keskeisiin kysymyksiin   

Edelliseltä pohjalta ELY-keskus laati keväällä 2016 tarveselvityksen, jonka valmistelussa kuultiin Hätäkeskuslaitosta, Keski-Suomen pelastuslaitosta, Liikenneviraston Tieliikennekeskusta, kokenutta maantieverkon alueellista hoitourakoitsijaa, Puolustusvoimia, tulvariskiä arvioivia viranomaisia, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä, Linja-autoliittoa ja SKAL Keski-Suomea.

Selvitys antaa tienpitoviranomaiselle hyvän lähtökohdan tunnistaa suunnittelutyössään kriittisimpien loppukäyttäjien tarpeet. Kysynnän ja tarjonnan on hyvä kohdata toisensa.

Tehty tarveselvitys vastaa kahteen kysymykseen:

  1. Mille tienkohdille on osallistuneiden toimijoiden käytännön kokemusten mukaan erityisen haasteellista löytää toimiva varareitti?
  2. Millä tienkohdilla on osallistuneiden toimijoiden tiedostama erityinen riski tulla tilapäisesti suljetuksi muun mahdollisen tapahtuman kuin liikenneonnettomuuden vuoksi?

Tarveselvityksen jälkeinen suunnitteluvaihe on varareittien reittikohtainen suunnittelu valtateiden 4 ja 9 osalta. Liikennevirasto on määritellyt Keski-Suomen osalta nämä tiet sellaisiksi tärkeimmiksi maanteiksi, joille vähintään on oltava laadittuna varareittisuunnitelma.

Nyt laadittu tarveselvitys on Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenteen vastuualueella kehitetty uusi suunnitelmakonsepti.

Lisätietoja:

Liikenteen palvelupäällikkö Kari Keski-Luopa
p. 0295 024 690
Keski-Suomen ELY-keskus


Regional information