Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Överdirektörer för NTM-centraler i Mellersta Finland, Satakunta och Birkaland utnämndes

Regeringen har utnämnt överdirektörer för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Mellersta Finland, Satakunta och Birkaland. Uppgifterna är tidsbegränsade och gäller högst fem år.

Följande personer har utnämnts till överdirektör:

  • direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Mellersta Finland Pasi Patrikainen, för tiden 1.3.2016–31.12.2020
  • direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Satakunta Marja Karvonen, för tiden 1.3.2016–31.12.2020
  • direktören för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid NTM-centralen i Birkaland Leena Vestala, för tiden 1.5.2016–31.12.2020

Läs mera:


Regional information