Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Keski-Suomen ELY-keskus kärkipaikalla liikenne -vastuualueen kumppanuus- ja hankintaosaajana sekä toisena investointiosaajana (Keski-Suomen ELY-keskus)

Innovaatiomittauksen (www.innovaatiomittaus.fi) vuosittain tekemän analyysin perusteella L-vastuualue on onnistunut vuoden 2015 hankesuunnitteluissa ELY-keskuksista parhaiten ja investointien urakoinnissa toiseksi parhaiten. Tiedot käyvät ilmi Liikenneviraston teettämistä tutkimuksista, jotka julkaistiin hiljattain.

Tutkimusraporttien mukaan hyvät tulokset edellyttävät etenkin hankinta- ja kumppanuusosaamista sekä hyviä yhteistyöverkostoja. Käytettävissä olevia sisäisiä resursseja tulee osata hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

 – Hyvään tulokseen lienee vaikuttanut esimerkiksi se, että olemme aktiivisesti ylläpitäneet nettisivuillamme tietoa hankkeista ja tiedottaneet muun muassa hankintaohjelmista ja suunnitelmien vaiheista, projektipäällikkö Hannu Keralampi tienpidon suunnittelusta kertoo.

Keskeinen kysymys tuloksien saavuttamisessa on se, miten tehdä julkiset hankinnat niin, että palveluiden tuottavuus ja vaikuttavuus lisääntyisivät. Organisaation on kyettävä hyvään yhteistoimintaan palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa, jotta taloudelliset innovaatiot saisivat jalansijaa. 

 – Parhaat arvioinnit palvelujen ja tuotteiden toimittajilta saimme hankinnoista tiedottamisesta riittävän ajoissa, avoimesta ja vuorovaikutteisesta toimintatavastamme sekä tilaajien ammattitaidosta työssään.

Kehittämistäkin vielä jäi. Toimintaa kehitetäänkin tekemällä tiivistä yhteistyötä muun muassa erilaisissa yhteistyöverkostoissa, joissa toimimalla opitaan hyvä käytäntöjä eri puolilta Suomea.

– Eniten kehitettävää katsottiin olevan sopimusmallien kehittämisessä sellaisiksi, että ne kannustavat yhteisiin tavoitteisiin, vaihtoehtoisten ratkaisujen ja palvelujen innovointiin sekä hankintojen valintakriteereiden valitsemisessa enemmän toimittajien osaamista ja palvelujen kehittämistä kannustavaan suuntaan, Keralampi päättää.

Raporteissa todetaan, että hyvän innovaatiokyvyn omaava organisaatio pystyy jatkuvasti kokoamaan ja kanavoimaan henkilöstön, palveluntuottajien ja asiakkaiden luovuuden, osaamisen ja muut resurssit uusiksi taloudellista hyötyä tuottaviksi ratkaisuiksi, innovaatioiksi. Keskeistä on myös se, että organisaatio oppii tunnistamaan ja eliminoimaan erilaista hukkaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hannu Keralampi
Keski-Suomen ELY-keskus
p. 0295 024 689
hannu.keralampi(at)ely-keskus.fi


Regional information