Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustuksia tänä vuonna 10 hankkeelle, joilla pyritään parantamaan vesistöjen käyttöä ja tilaa. Avusta jaettiin yhteensä noin 145 000 €. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 555 ja 60 500 euron välillä. Avustusta haettiin 14 hankkeelle, joissa avustusta haettiin yhteensä noin 195 000 €. Avustuksia myönnetään ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien avustusmäärärahojen puitteissa.

Suurin osa avustettavista hankkeista keskittyvät vesikasvien niittoon ja pohjan ruoppaukseen. Mukana on myös virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia, tehokalastusta sekä Tourujoen kunnostuksen suunnittelua.

Avustusperusteista

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää Keski-Suomen alueella yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä.  Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden, ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä hankkeen luvista perittäviin maksuihin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakuaika tulevia vuonna 2017 myönnettäviä avustuksia varten on syksyllä loka - marraskuussa.

Lisätietoja

  • Suunnitteluinsinööri Lauri Kaisto p. 0295 024 752, lauri.kaisto(at)ely-keskus.fi
  • Vesitalousasiantuntija Timo Sokka p. 0295 024 816, timo.sokka(at)ely-keskus.fi

Liite
Vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin myönnetyt avustukset 2016

 


Regional information