Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Keski-Suomen ELY-keskuksen kooste Länsi-Suomen maakuntiin 2014 - 2017 myönnetystä rahoituksesta (Länsi-Suomi)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta on kanavoitunut Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmasta rahoitusta Länsi-Suomen maakuntiin 2014-6/ 2017 kaikkiaan yli 129 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin ympäristön tilan paranemista.

EARK -rahoitusta lähes 43,8 miljoonaa

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta yritysten kehittämishankkeisiin ja ympäristöhankkeisiin on Länsi-Suomessa myönnetty ohjelmakauden aikana yhteensä yli 43,8 miljoonaa euroa. Valtaosa eli n. 41,7 milj. myönnettiin yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin. Toimintaympäristön kehittämishankkeiden osuus oli 1,8 milj. euroa. Ympäristöhankkeiden osuus oli n. 0,6 milj. euroa. Rahoitusta myönnettiin mm. pk-yritysten kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvin hankkeisiin. Myönnetystä rahoituksesta 48 % on kohdistunut kone- ja laite sekä rakennusinvestointeihin. Kehittämistoimenpiteiden, kuten kansainvälistymisen ja tuotekehityshankkeiden osuus oli 52 % sidonnoista.

ESR -hankerahoitusta myönnetty 83,3 miljoonaa euroa

Ensimmäiset "Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020"-ohjelmakauden hankerahoituspäätökset tehtiin vuoden 2014 lopussa. Tähän mennessä Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää ESR-rahoitusta on myönnetty 225 hankkeelle seitsemän maakunnan alueella. Hankkeille myönnetyn ESR-rahoituksen yhteenlaskettu määrä on 83,3 miljoonaa euroa. Rahoitetuissa hankkeissa on kehitetty uusia ja innovatiivisia ratkaisuja mm. heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen, kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamiseen sekä sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen. 

Tukia maksettu jo 40 miljoonaa

Ohjelmakauden 2014-2020 maksatukset alkoivat vuoden 2015 kesällä. Kahden vuoden aikana tukia on maksettu yhteensä 40 miljoonaa euroa. Tästä EAKR; yritys- ja ympäristöhankkeiden osuus on ollut 16,5 miljoonaa ja ESR-hankkeiden osuus 23,0 miljoonaa euroa.

Paikan päällä varmennus käyntiin

Keski-Suomen ELY-keskus  varmentaa vuoden 2017 suunnitelman mukaan yhteensä 170 hanketta. Niistä 97 liittyy yritysten toiminnan kehittämiseen. TEM:n suorittama otanta osui epätasaisesti eri maakuntiin. Eniten siihen tuli Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan hankkeita. Varmennuskäynnit on aloitettu kesän aikana.

Varmennusten aloittaminen tuli mahdolliseksi siihen liittyvän osion valmistuttua Eura-tietojärjestelmään. Varmennettaville hankkeille on myönnetty rahoitusta vuosina 2014–2016.

Lisätietoja: Keski-Suomen ELY-keskus

  • Hankerahoitus ESR: Rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi, puh. 0295 024 960
  • Yritysrahoitus EAKR: Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, puh. 0295 024 594
  • Tukien maksatukset (ESR ja EAKR): Maksatusyksikön päällikkö Jukka T Raivio, puh. 0295 036 092

Liitteet:

 

 

 

 


Regional information