Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Förslag mot mobbning i skolan 

Barnombudsmannen, Mannerheims Barnskyddsförbund, närings- trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland samt regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland föreslår åtgärder för att motverka mobbning i skolan. I förslaget som lämnats till de ansvariga ministerierna, riksdagens kulturutskott och utbildningsstyrelsen konstateras att man utöver de nuvarande rättsmedlen, dvs. klagomål och förhandlingar av tvistemål, behöver nya rättsmedel för att barnets rätt till en trygg inlärningsmiljö ska förverkligas i Finland.

Läs mera:


Regional information