Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Sommarhastigheter tas i bruk före påsken

I år tas de sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden ur bruk i hela landet under påskveckan. Avsikten är att övergå till sommarhastigheter senast 2.4.2015 i hela landet. Den högsta tillåtna hastigheten framgår av hastighetsmärkena vid vägen.

Om väder- och väglagsförhållandena förväntas fortsätta vara eller bli dåliga, kan övergången till sommarhastigheter skjutas fram lokalt. Också vägens skick beaktas då hastighetsbegränsningarna ändras. De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller under vintern och den mörka perioden bör ändå ha tagits ur bruk i hela landet senast i slutet av april.

Läs mera:

Regionala meddelanden:

 


Regional information