Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Sommarens vägarbeten är på gång – var observant vid vägbyggena

Sommarens vägarbeten är på gång runtom Finland. Strävan är att utföra arbetena så att de orsakar så lite olägenhet för trafiken som möjligt. Det är ändå omöjligt att helt undvika störningar. Skynda långsamt vid vägbyggena, var observant och iaktta hastighetsbegränsningarna.

Beläggningsarbetena koncentreras till huvudvägarna och i sommar förnyas ungefär 2 200 kilometer beläggningar. Kostnaderna för att underhålla de belagda landsvägarna uppgår till ungefär 140 miljoner euro, varav knappt 20 miljoner går till att förnya vägmarkeringar. Finansieringen för underhållet av belagda vägar har redan flera år stannat på samma nivå fastän kostnadsnivån ständigt har höjts till följd av de stigande råvaru- och bränslepriserna.

Mer information:


Regional information