Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Sommarens vägarbeten är redan igång

På flera håll i Finland har sommarens vägarbeten redan kommit igång, eller håller på att komma igång. Under den våta vintern och våren har det uppstått mycket beläggningsskador i hela Finland.

- Åtminstone i norra Finland var vägens struktur mycket våt redan i höstas. Efter den snörika vintern och vårens regn har den våta strukturen och belastningen tillsammans skadat beläggningarna. I norra Finland är tjällossningen värre än på länge. Tilläggsfinansieringen som kom i och med reparationsskuldfinansieringen behövdes verkligen. Trafiksäkerhet, målsättningarna för livscykelkostnaderna och Trafikverkets målsättning för beläggningens skick styr valet av beläggningsobjekt, konstaterar Jaakko Ylinampa som är direktör för ansvarsområdet trafik vid Lapplands NTM-central.

Underhållet av beläggningen omfattar nybeläggning, större lappningar och markering av körbanorna. Tyngdpunkten för beläggningsåtgärderna är på huvudvägnätet där trafiken är livlig. På vägar med liten trafik sköts ytans skick främst med lappningar. Det finns ungefär 50 000 km permanentbelagda landsvägar i Finland, vilket motsvarar 65 procent av alla landsvägar. Information om vägarbeten i ditt område hittar du på NTM-centralernas regionala sidor.

Försiktighet vid vägbyggena

Enligt en undersökning som Trafikverket gjort kör 96 procent av bilisterna med för hög hastighet förbi vägbyggen utan att bry sig om hastighetsbegränsningarna. För hög hastighet gör det svårare att upptäcka vägbygget och äventyrar på så sätt säkerheten både för personer som arbetar vid vägbygget och för bilister som kör förbi.

Man försöker öka säkerheten vid vägbyggena genom att använda hastighetstavlor, som visar föraren om han eller hon kör enligt begränsningarna eller inte. Nu tas också följebilar i bruk vid flera vägbyggen på olika håll i Finland. Med följebilarna strävar man efter att det ska vara tryggare att köra förbi vägbygget och att undvika farliga situationer.

När du kommer till ett vägbygge:

  • Sänk hastigheten – på så sätt säkrar du din egen och de andras säkerhet.
  • Var beredd på exceptionella trafikarrangemang.
  • Var tålmodig, köbildning kan tidvis inte undvikas.
  • Var beredd att stanna.
  • Iaktta trafikskyltarna.

Läs mer:

 


Regional information