Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Sommarens alguppföljningen drar igång - Algprognos: Risken för algblomningar på Finlands havsområden ställvis betydlig

Enligt en prognos som Finlands miljöcentrals havscentrum har gjort är risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger i Finska vikens västra del, Skärgårdshavet och den sydligaste delen av Bottenhavet måttlig. I Skärgårdshavets södra delar och de norra delarna av Östersjöns huvudbassäng är risken för bildning av alganhopningar avsevärd. Risken för algblomningar är störst i de västra delarna av Östersjöns huvudbassäng. I Bottenviken, huvuddelen av Bottenhavet och i östra delen av Finska viken är risken liten.

Riksomfattande algprognos 5.6.2014:

Riksomfattande algöversikt 5.6.2014

Regionala algöversikter:

På finska:

 


Regional information