Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Sommaren 2013 var algblomningarna lokala, men långvariga (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Under sommaren 2013 följde man upp förekomsten av blågröna alger i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten varje vecka på 19 observationsplatser i åar och älvar, i sjöar och på kustområdet. Uppföljningen genomfördes av närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) och kommunala myndigheter samt frivilliga. Utöver detta utnyttjades observationer och prover som sänts in av medborgare för att följa upp förekomsten av blågröna alger. Uppföljningen pågick från början av juni till slutet av september. Observationerna sparades i webbtjänsten Järviwiki, som är tillgänglig för alla och där observationerna fanns i realtid. Blågröna alger observerades i sju sjöar, som ingår i alguppföljningen samt exceptionellt i Kyro älv och Lappo å. Vid observationsplatserna på kusten observerades inga blågröna alger, men några anmälningar om algblomningar vid kusten gjordes av medborgare. Sommaren var gynnsam för algblomningar och de förekom från början av sommaren till slutet av september. Måttliga algblomningar förekom en gång i Karperöfjärden och i Seinäjärvi, tre gånger i Kuortaneenjärvi och Lappajärvi och fyra gånger i Ähtärinjärvi och Larsmosjön. Två gånger under sommaren förekom riklig algblomning i Ähtärinjärvi, Lappajärvi och Kuortaneenjärvi.

Försommaren av varm och regnig, ställvis var nederbörden 10–20 % större än den långvariga medelnederbörden. Redan i maj hade man fler heta dagar än normalt och sommarens första algblomningar observerades redan första veckan i juni i Lakaniemi i Lappajärvi. I juni observerades blågröna alger även i Karperöfjärden, Kuortaneenjärvi och Larsmosjön. I juli var vädret regnigt och svalare och blågröna alger observerades endast en gång i Kuortaneenjärvi. I augusti observerades blågröna alger i Ähtärinjärvi, Lappajärvi, Larsmosjön och Seinäjärvi. Förekomsten av blågröna alger var långvarigast i Ähtärinjärvi och pågick från mitten av augusti till mitten av september. I september förekom blågröna alger också i Kuortaneenjärvi, Lappajärvi och Larsmosjön.

Utöver den riksomfattande alguppföljningen som koordineras av Finlands miljöcentral följer ELY-centralen upp algsituationen även bl.a. genom prover som sänds in av kommuner och medborgare. Fram till början av oktober hade 18 prover analyserats av ELY-centralen. En del av proverna var tagna vid platser som ingår i alguppföljningen, men utöver dessa fanns prover från små sjöar, badstränder och inre skärgården samt exceptionellt nog några prover tagna i åar och älvar. I största delen av proverna fanns blågröna alger. Mängden prover har minskat under de senaste åren: år 2012 analyserades 16 prover, år 2010 var antalet 21 prover, år 2009 var antalet 43 prover och år 2007 så många som 58 prover.

De blågröna algerna som observerades under sommaren hörde till släkterna Dolichospermum (Anabaena), Aphanizomenon, Woronichinia eller Microcystis, precis som under tidigare somrar.

Observationerna finns i webbtjänsten Järviwiki som är tillgänglig för alla:

www.jarviwiki.fi

Tilläggsuppgifter:

  • Planerare Anna Bonde, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 777
  • Planerare Merja Mäensivu, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 879
  • Forskare Anssi Teppo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 948

Regional information