Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Övergången till sommarhastigheter börjar onsdagen 31.3

Slopandet av de sänkta hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka tiden inleds denna vecka runtom i Finland. NTM-centralerna kan skjuta upp tidpunkten för ändringarna enligt väderförhållandena och väglaget.

Målet är att man i hela Finland har återgått till sommarsäsongens hastighetsbegränsningar före utgången av april. Efter vintern finns det dock sprickor och andra skador i beläggningen på många vägar. På de värst skadade vägavsnitten kan man av säkerhetsskäl bli tvungen att låta de sänkta hastighetsbegränsningarna gälla tills vidare.

På motorvägarna med variabla hastighetsbegränsningar har man sedan början av mars kunnat använda sommarhastigheter under den ljusa tiden av dygnet om vädret och väglaget tillåter det.

Läs mera: