Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Sommarens första algöversikt är publicerad

Finlands miljöcentral SYKE har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgsläget för sommaren 2022. SYKE informerar om det allmänna nationella blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti.

Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden

Blågröna alger har ännu inte observerats i Finlands havsområden eller insjöar. Gulaktigt pollen som är förvillande likt blågrönalger kan emellertid förekomma i strandvattnet.

Meddela dina blågrönalgobservationer i Insjö-havswikin

På Insjö-havswikin, som administreras av Finlands miljöcentral, kan du grunda din egen observationsplats och registrera blågrönalgobservationer eller göra enskilda observationer när du rör dig vid vattendrag. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna, så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Läs mer

Algsituationen lugn – inga blågrönalgobservationer i insjöar eller havsområden (Finlands miljöcentralens meddelande 2.6.2022, syke.fi)