Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Kerro, miten valmis olet tekemään kestäviä valintoja kuluttajana 

Suomelle laaditaan parhaillaan kansallista biotalousstrategiaa. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen. Kansalaiset voivat kertoa avoimen verkkokeskustelun kautta näkemyksiään biotalouteen liittyvistä valinnoista.

Biotalouskeskustelu on avoinna verkossa 17.1. – 12.2.2013 valtionhallinnon Otakantaa -palvelussa: Suomeen biotalousstrategia.

Lue lisää:


Regional information