Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Populärt med fånggrödor (NTM-centralen i Nyland)

Vid sidan av den egentliga odlingsväxten odlades fånggrödor av ca. en fjärdedel av de Nyländska odlarna. Fånggrödor använder näringsämnen som finns eller lösgörs i jorden efter en ettåriga gröda, de skyddar också mot erosion efter att odlingsväxten har skördats.

En förfrågan skickades till odlare av fånggrödor i januari-februari. Förfrågan besvarades av 152 odlare. På basen av resultaten är odling av fånggrödor populärt bland stora gårdar och bland yngre jordbrukare. Ersättningen (100 €/ha) är den största enskilda orsaken till att man odlar fånggrödor, de positiva miljöeffekterna är också viktiga. Italienskt rajgräs och vitklöver är de populäraste fånggrödorna.

Majoriteten av odlarna tänker fortsätta med fånggrödor såvitt ersättningsvillkoren eller åtminstone stödsumman bibehålls. Med tanke på vattenvården skulle det vara bäst att hålla kvar fånggrödan över vintern och dessutom placera skiftena längs vattendrag.

Rapporten är skriven av Laura Alestalo.

Bild: Jarkko Hovi


Regional information