Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Keltakankaan vaarallinen liittymä jää historiaan (Kaakkois-Suomi)

    

Keltakankaan liittymä valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä kuuluu onnettomuustiheydellä mitattuna vilkkaiden pääteiden turvattomimpaan viidennekseen. Liittymässä on runsaasti raskasta liikennettä muun muassa maan suurimpaan satamaan HaminaKotkaan sekä Kymenlaakson jätteenkäsittelylaitokselle, jonne kuljetaan liittymän kautta.

Vuosina 2012–2016 liittymässä tapahtui viisi henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa loukkaantui 11 henkilöä. Liittymä on vaarallinen myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille, jotka joutuvat ylittämään valtatien muun liikenteen seassa.

Turvaton liittymä jää onneksi historiaan, sillä Kaakkois-Suomen ELY-keskus rakennuttaa liittymän eritasoliittymäksi, ja valtatien korkeusasemaa lasketaan samalla n. 550 metrin matkalla. Maanteiden 353 ja 371 varteen tehdään erillinen jalankulku- ja pyöräilytie. Mäkisen ja mutkaisen maantien 371 geometriaa ja rakennetta parannetaan 600 metrin matkalla. Myös liittymäalueen valaistus uusitaan ja uusia siltoja rakennetaan kaksi. Liittymäalueen läheisyydessä olevat asuinkiinteistöt suojataan liikennemelulta.

Työt ovat jo alkaneet, ja seuraavaksi työmaalle tehdään kiertotie valtatien itäpuolelle. Työmaan ajaksi asetetaan nopeusrajoitus 60 km/h.

Hankkeen urakoitsijana on Lemminkäinen Infra Oy. Liittymän parantaminen rahoitetaan Liikenneviraston erillisrahoituksella, ja urakan hintalapuksi tulee n. 5,3 M €. Tienkäyttäjille uusi eritasoliittymä on valmiina marraskuussa 2018.Rampin pintamaan raivaustyöt käynnissä.


Valtatien 15 kiertotien pohjien teko käynnissä.

- Teksti: Minna Niukkanen
   Kuvat: Seppo Mielonen


Regional information