Navigeringsmeny

Regional information

Kelirikkotiedote Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen sorateille ennustetaan helppoa tai tavanomaista kelirikkoa. Alueellisia eroja voi kuitenkin olla ja kevään sää vaikuttaa kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoituksiin. Kelirikko alkaa tien pinnan pehmentymisenä ja jatkuu tien rungossa heikentäen tien kantavuutta. Yöpakkasten vähentyessä kelirikko alkaa pahentua nopeasti.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Kelirikon edetessä joudutaan asettamaan painorajoituksia pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.

Sateinen ja lämmin talvi on vaurioittanut päällystettyjä teitä poikkeuksellisen paljon. Tämän vuoksi tiestöllä on talven jäljiltä paljon reikiä, halkeamia ja muita vaurioita.  

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennettä vaarantavista kohdista voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.

Painorajoitukset

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan elintärkeät kuljetukset kuten hälytysajoneuvot, linja-autoliikenne reittiajossa sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara-, maa-aines-, polttoaine- ja rakennustarvikekuljetuksia sekä lannoitekuljetuksia maatiloille ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä ajoittaa kelirikkokauden ulkopuolelle.

Lisätietoa painorajoituksista ja kelirikosta Väyläviraston sivuilta:

Lisätietoja: Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari, puh. 0295 038 276

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)