Navigeringsmeny

Regional information

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari bekantar sig med Vasa energiteknologi

Området för NTM-centralen i Österbotten är starkt exportdrivet och inom området finns starka globala framgångsrika företag och marknadsledare. Speciellt i klimatförändringen är exporten av ny teknologi och kompetens till den globala marknaden en styrka som området har. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari besöker nästa måndag (1.6.) Vasa i Österbotten. Ministern bekantar sig med det starka energiklustret i regionen och det som energiteknologin erbjuder på systemnivå. Till evenemanget är också inbjudna ledande personer från våra viktigaste företag samt stadens, handelskammarens och NTM-centralens direktörer. Överdirektör för NTM-centralen i Österbotten Timo Saari betonar att det starka kunnandet inom energibranschen i Österbottens område bör användas för att trygga den kommande tillväxten även efter coronaviruspandemin.

- Minister Skinnari hör till de nyckelaktörer i vårt land som verkligen förstår hur enorm betydelse kompetensen inom energiteknologins systemnivå och exportpotential har för Finland. Jag lärde känna och uppskatta honom under förra regeringsperioden när vi båda satt i ekonomiutskottet. Eftersom han har besökt Vasa flera gånger och känner regionen bra så kommer det att möjliggöra djupa diskussioner med företagens representanter. Denna gång är vi också med och inviger Arcteqs nya utrymmen, kommenterar stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Joakim Strand ministerns kommande besök i Vasa.

Ytterligare information:

Timo Saari, Överdirektör för NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 501
Vesa Kojola, Team Finland-koordinator vid NTM-centralen i Österbotten, tfn 0295 028 579

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)