Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Avbrott under tiden 24.3.2016 - 4.4.2016 i behandlingen av utbetalningar i systemen EURA 2014 och Stöd 2014

NTM-centralerna övergår till ett nytt betalningsrörelse- och bokföringssystem i början av april. Övergången förorsakar ett avbrott i behandlingen av ansökan om utbetalning i NTM-centralerna. Under avbrottet är behandling av ansökningar om utbetalning tekniskt förhindrat i myndighetens tjänster. Stödmottagare kan ändå fylla i ansökan om utbetalning och normalt lämna in den för myndighetsbehandling. Avbrottet gäller endast NTM-centralernas behandling av utbetalningar i EURA 2014- och Stöd 2014-systemen (ESF och ERUF-projekt samt nationella projekt).


Regional information