Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Kausitöihin tarjolla yli 30 000 potentiaalista työntekijää

Kausityötä markkinoidaan nyt laajasti eri kohderyhmille. TE-toimistoissa on yhteensä 31 800 sellaista työnhakijaa, jotka ovat ilmoittaneet hakevansa työtä maataloudesta. Normaalitilanteessa maaseudulla työskentelee 16 000 ulkomaista kausityöntekijää. Rajaliikenteen rajoittaminen on monessa maaseudun yrityksessä johtanut merkittäviin vaikeuksiin ulkomaisen työvoiman jäädessä saapumatta.

TE-toimistot tekevät alueilla laajasti yhteistyötä MTK:n, ProAgrian, kuntien maatalousasiamiesten sekä ELY-keskusten kanssa. Maatalouden työnantajille on tehty yhteisvoimin kyselyjä kausityövoiman tarpeista ja TE-toimistot ovat kontaktoineet työnantajia aktiivisesti ja tiedottaneet kausityövoiman saannista.

Osalla alueista on työpaikkoja jo täyttynyt kotimaasta saadulla työvoimalla. Myös oppisopimusta on joissakin tapauksissa hyödynnetty. Oppisopimuksella työskentelevät opiskelijat saavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja kausityö voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa. Lisäksi alueiden ELY-keskukset ovat varautuneet tarjoamaan ammatillisesti suuntautunutta työvoimakoulutusta kausityötä tarjoavien työnantajien tarpeisiin. Työvoimakoulutuksen avulla voidaan tukea työnantajien koulutustarpeita muun muassa uusia työntekijöitä rekrytoitaessa, kun työntekijät tarvitsevat uutta ammatillista osaamista tehtävistä suoriutuakseen.

Kausityötä markkinoidaan laajasti työnhakijoille. Erityisinä kohderyhminä ovat opiskelijat (ml. ulkomaiset opiskelijat), maahanmuuttajat ja vastaanottokeskusten turvapaikanhakijat. Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke on laatinut yhteistyössä TEM:n, MMM:n ja MTK:n kanssa #kausitöitä-kampanjan. Pääsiäisenä lanseerattu kampanja on tavoittanut 160 000 uniikkia kävijää kampanjasivustollaan. Kampanja on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kampanja näkyy kohderyhmän suosimissa digitaalisissa kanavissa, joista kävijät ohjataan kausitöitä.fi-nettisivulle, jossa on lyhyt johdanto aiheeseen ja ohjaus edelleen töitäsuomesta.fi- ja TE-palvelut.fi-sivuille. Kampanjan jatkoksi on toteutettu Ylellä kahden viikon ajan esitettävä tietoisku kausityöstä.

Lue lisää: