Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen

I budgetpropositionen för 2019 föreslås ett anslag på sammanlagt 15 miljoner euro för genomförande av ett program för effektiviserat vattenskydd. Av detta anslag ska 1,33 miljoner euro beviljas från moment 35.10.61 som understöd för projekt som stöder hanteringen av vatten i städerna och en minskning av mängden skadliga ämnen.

NTM-centralen i Södra Savolax ordnade en riksomfattande utlysning av understöd under perioden 19.6–30.8.2019.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen är ett av temana inom programmet för effektiviserat vattenskydd. I denna temahelhet har tre insatsområden för vattenhantering identifierats: kommunalt avloppsvatten som leds till avloppsnätet, dagvatten och kombinerade avlopp. Inom ramen för dessa insatsområden inbegriper vattenhanteringen i tätorter och den byggda miljön följande: tryggande av råvattenkällor, framställning och distribution av hushållsvatten, behörig insamling, rening och ledning av avloppsvatten samt hantering av dagvatten och dräneringsvatten.

Utlysningen hänför sig till insatsområdet för kommunalt avloppsvatten som leds till avloppsnätet under temat Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen.

Hantering av vatten i städerna och minskning av skadliga ämnen

Regional information