Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Handels- och föreningsregistrens kundservice koncentreras till Patent- och registerstyrelsen

Handels- och föreningsregistrens kundservice och magistraternas bostadsaktiebolagsuppgifter koncentreras till Patent- och registerstyrelsen. Ur kundernas synvinkel säkerställer lösningen handläggning och rådgivning av jämn kvalitet, när de personliga besöken i framtiden minskar betydligt i och med att elektroniska tjänster införs.

Statsrådet godkände lagutkastet på sitt sammanträde den 15 september 2014. Reformen av-ses träda i kraft i september 2015. Från och med då handlägger magistraterna samt närings-, trafik- och miljöcentralerna inte längre ärenden som gäller handels- och föreningsregistret. Magistraterna handlägger inte heller anmälningar om bostadsaktiebolag.

Läs mera:

 

 


Regional information